Төсөв санхүү

Гарчиг Огноо Татах
Гарчиг Огноо Татах
Төсөвт төлсөн татвар 2022 2023-05-04 татах
2022 оны аудитын дүгнэлт 2023-05-04 татах
2021 оны аудитын тайлан 2023-02-08 татах
2014 оны зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө 2014-11-16 татах
2014 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2014-11-16 татах
2013 оны зорилтот түвшингийн биелэлт 2014-11-16 татах
2013 оны аудитын дүгнэлт 2014-11-16 татах

Үйл ажиллагаа

Гарчиг Огноо Татах
Гарчиг Огноо Татах
2021 оны зорилтот түвшиний биелэлт 2023-02-08 татах
Монгол кино нэгтгэлийн ажилчдын мөрдөх журам 2014-11-16 татах
Удирдлагын авлигын эсрэг мэдэгдэл 2014-11-16 татах
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2014-11-16 татах
Түүхийн хүрд кино мэдээний сюжет 2014-11-16 татах
Албан хаагчдын мэдээлэл, утас, өрөөний дугаар 2014-11-16 татах

Шилэн данс

Гүйлгээний утга Төрөл Огноо Дүн
Гүйлгээний утга Төрөл Огноо Дүн
Боловсрол суваг ТВ студийн түрээсийн төлбөр орлого 2015-01-19 7000000