Төрийн өмчийн хорооны тогтоол 2009 он 259 дугаар “Төрийн өмчийн хөрөнгөөр бүтээгдсэн кинонуудын эзэмшигчийг тогтоох тухай татах
Архивын тухай хууль татах
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль татах
Засгийн газрын 2008 оны 50 дугаар тогтоол татах
Киноны тухай хууль ( ТӨСӨЛ) татах
МУ Засгийн газрын 1997 он 74 дүгээр тогтоол татах
Соёлын тухай хууль татах
Боловсрол суваг ТВ студийн түрээсийн төлбөр 7000000
/орлого/
2014 оны зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө татах
2014 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө татах
2013 оны зорилтот түвшингийн биелэлт татах
2013 оны аудитын дүгнэлт татах
Монгол кино нэгтгэлийн ажилчдын мөрдөх журам татах
Удирдлагын авлигын эсрэг мэдэгдэл татах
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө татах
Түүхийн хүрд кино мэдээний сюжет татах