Монгол кино нэгтгэл ТӨҮГ сар шиний босгон дээр Ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүлэв: SPY08946