өүлэн хатаны хар эрээн торгон дээл цагаан торгон уужтай: өүлэн хатаны хар эрээн торгон дээл цагаан торгон уужтай

шаргал дээл,ууж