шар пүүсүүн дээл: шар пүүсүүн дээл

шаргал даавуун дээл