шар минчүүн нударгатай дээл: шар минчүүн нударгатай дээл

шаргал ягаан торго