шар дурдан эхнэр дээл: шар дурдан эхнэр дээл

бор ханцуйтай дээл