шар дурдан нударгатай дээл: шар дурдан нударгатай дээл

шар даавуун дээл