шар даавуун дээл (3): шар даавуун дээл (3)

саарал даавуун дээл