шар даавуун дээл: шар даавуун дээл

шаргал даавуун дээл