цэнхэр эрээн урт хүрэм: цэнхэр эрээн урт хүрэм

хөх луу хээтэй торго