цэнхэр торгон ууж: цэнхэр торгон ууж

хөх торгон дээл,ууж