цэнхэр торгон дээл (7): цэнхэр торгон дээл (7)

хөх торгон дээл