цэнхэр торгон дээл (6): цэнхэр торгон дээл (6)

цэнхэр торгон дээл