цэнхэр торгон дээл хөх торгон уужтай: цэнхэр торгон дээл хөх торгон уужтай

цэнхэр торгон дээл,ууж