цэнхэр дурдан дээл (2): цэнхэр дурдан дээл (2)

хөх даавуун дээл