цэнхэр дурдан дээл: цэнхэр дурдан дээл

цэнхэр саарал даавуу