цэнхэр даалимбан дээл (2): цэнхэр даалимбан дээл (2)

хөх даавуун дээл