цагаан торгон дээл саатай ногоон уужтай: цагаан торгон дээл саатай ногоон уужтай

шарагал дээл