цагаан торгон дээл: цагаан торгон дээл

цагаан торго