хөх торгон дээл: хөх торгон дээл

үзмэн ягаан ханцуйтай