хөх саарал даавуун дээл: хөх саарал даавуун дээл

цэнхэр саарал даавуу