хөх дурдан дан дээл: хөх дурдан дан дээл

хөх даавуун дээл