хөх даалимбан тэрлэг: хөх даалимбан тэрлэг

хөх даавуун дээл