хүрэн ягаан дээл: хүрэн ягаан дээл

үзмэн ягаан торго