хүрэн торгон ууж: хүрэн торгон ууж

ягаан дээл,хүрэн ууж