хүрэн торгон дээл: хүрэн торгон дээл

саарал даавуу