хоргой эмжээртэй ногоон дээл: хоргой эмжээртэй ногоон дээл

ногоон даавуун дээл