хар эмжээртэй ногоон тааран дээл: хар эмжээртэй ногоон тааран дээл

шар даавуун дээл