хар саарал дээл (3): хар саарал дээл (3)

саарал даавуун дээл