хар саарал дээл (2): хар саарал дээл (2)

хөх саарал даавуу