улаан эрээн хүрэм: улаан эрээн хүрэм

хар оролттой улаан даавуу