улаан эмжээртэй даавуун дээл: улаан эмжээртэй даавуун дээл

шаргал даавуу