улаан даавуун дээл: улаан даавуун дээл

ягаан даавуун дээл