туузан эмжээртэй цайвар цэнхэр нудрагтай дээл: туузан эмжээртэй цайвар цэнхэр нудрагтай дээл

саарал даавуун дээл