торгон дан дээл (3): торгон дан дээл (3)

бор шар торго