ташуу захтай цайвар дээл: ташуу захтай цайвар дээл

саарал даавуун дээл