судалтай саарал даавуун дээл: судалтай саарал даавуун дээл

саарал даавуун дээл