саатай хөх торгон ууж: саатай хөх торгон ууж

хөх торгон дээл,ууж