саатай улаан дээл: саатай улаан дээл

улаан даавуу