саарал торгон дээл (2): саарал торгон дээл (2)

цагаан цэнхэр торго