саарал сатин дээл: саарал сатин дээл

саарал даавуу