саарал даавуун дээл (6): саарал даавуун дээл (6)

саарал даавуу