саарал даавуун дээл (4): саарал даавуун дээл (4)

үзмэн ягаан даавуу