саарал даавуун дээл (3): саарал даавуун дээл (3)

саарал даавуу