саарал даавуун дээл (2): саарал даавуун дээл (2)

саарал даавуу