саарал даавуун дээл: саарал даавуун дээл

ёаарал драп