нударгатай хар давуун дээл: нударгатай хар давуун дээл

хөх саарал дээл