нударгатай саарал дээл: нударгатай саарал дээл

хөх саарал дээл