нударгатай дээл: нударгатай дээл

хөх даавуун дээл